Co je to reklamační řád

Abych vám vysvětlil, co je to reklamační řád, tak vám to ukážu na příkladu firmy: reklamační řád Americká-nebankovní-hypotéka. Reklamační řád stanovuje pravidla a postupy podání reklamace a stížnosti klientů. Klient může podat reklamaci v případě, že společnosti jednala v rozporu se zákonem, nebo není spokojen s postupem společnosti při jednání o uzavření http://www.strakonice.eu/content/jak-podat-zadost-o-uzavreni-manzelstvi smluvního vztahu se společností. Obecné zásady: Reklamační řád stanoví postupy a procesy pro podání a vyřizování reklamací a stížností klientů společnosti. Co musí obsahovat stížnost? Jméno a příjmení klienta, datum narození, bydliště, či kontaktní adresu, telefon a e-mail, předmět reklamace, stížnosti, konkrétní popis problému, číslo smlouvy, vlastnoruční podpis klienta, kopii smlouvy, či jiné podklady, kterých se reklamace týká.

obrázek reklamace

Jak Probíhá podání a průběh reklamace? Klient, bez odkladu uplatní svou reklamaci, potom nastane skutečnost podání reklamace. Reklamaci lze podat písemně, a to dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti. Potom po doručení je stížnost předána k vyřízení pověřenému zaměstnanci společnosti. Lhůta, která je nutná pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů a tento termín začíná běžet po doručení reklamace do sídla společnosti.

obrázek reklamačního řádu

Pokud společnost není schopná vyřídit do 30 dnů, tak musí klientovi odůvodnit potřeby prodloužení lhůty. Pokud klient nedodá přesné informace, vyhrazuje si společnosti právo požádat klienta o doplnění chybějících údajů. Pokud nedoplní klient údaje do 14 kalendářních dnů, společnost uzavře tuto reklamaci jako neoprávněnou. Kdy také nebude stížnosti, či reklamace přijata? Když osoba, která poslala reklamací, není klientem této společnosti, dále pokud se reklamace netýká nabízených produktů společnosti. Když je zjevné, že je reklamace podána za účelem zneužití. Pokud je reklamace na stejnou chybu podána vícekrát.